Profesionálna prax

1991 – 1992 VSŽ, a.s.
Konštruktér Gravitačný dopravník

1992 – 1993 Variakov, a.s
Konštruktér Centrovanie pásu – kontižiháreň VSŽ

1993 – 1995 Obal Servis, a.s.
Vedúci vývojovej dielne

1995 – 1998 Strojservis, s.r.o
Vedúci vývojovej dielne

1998 – 2003 Obal Servis, a.s.
Vedúci vývojovej dielne

2003
Živnostník

Spolupráca so ZTS VVU

Spolupraca so SIEMENS Spolupráca S NEO Industries

Vzdelanie

1986 – 1991 TU Košice
Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu

Kontakt

kancelária:
Macákova 10
040 11 Lorinčík

mobil:
+421 908 998 454
msmolen@lines.sk