zariadenie spony

Zariadenie na vystrihovanie dier

vystrihuje diery do pásu plechu. Takto upravený pás sa používa na výrobu baliaceho materiálu Vystrihovanie dier prebieha v automatickom cykle.