zariadenie spony

Formy pre vibrolis

slúžia na výrobu betonových tenkostenných tvárnic, zámkovej dlažby, obrobníkov, žlabov a iných betonových výrobkov.