Forma vibrolis

Formy betonové výrobky

pozvarané z oceľových plechov rozoberateľné na výrobu betonových výrobkov.