zariadenie spony

Zariadenie na výrobu spon

vyrába spony na 32 mm viazaciu pásku. Výroba spony prebieha v automatickom cykle.